Treschowsgate 2


Eiendommen ligger ved Akerselven på Sagene og ble oppført i 1966. Leietaker er Oslo Kommune som leier hele eiendommen med 76 stk. Omsorg+ leiligheter. Tilbudet er til eldre som ikke har behov for sykehjemsplass, men som heller ikke føler seg trygge og friske nok til å bo hjemme. Det vil være diverse servicetilbud for de eldre som bl.a. kafè/restaurant, frisør o.l. i eiendommen.