Strømsveien 189

Strømsveien 189

I Strømsveien 189 leies det ut næringseiendom, hvor blant annet Unibuss AS har hatt fast tilhold gjennom mange år.