Strømsveien 187

Strømsveien 187

I Strømsveien 187 leies det ut næringseiendom, hvor blant annet Unibuss AS har hatt fast tilhold gjennom mange år.