Ensjøveien 11

Ensjøveien 11

Næringseiendommen ligger sentalt på Ensjø med god kjøreadkomst. En av leietagerne er Markveien Karosseri.