Leievilkår for bolig

KONTRAKT
Standard kontrakt fra Huseiernes Landsforbund. Det skrives kontrakt for 3 år med gjensidig 3 måneders oppsigelse. Kontrakter for enkelte eiendommer er uoppsigelig de første 3, 6 eller 9 måneder.

SIKKERHETSTILLELSE
Maya Eiendom AS godtar ikke kommunalgaranti/sosialgaranti.
Før overtagelse skal det innbetales et depositumsbeløp som skal tilsvare tre månedsleier og konto skal opprettes i leiers navn i samme finansinstitusjon som husleiekontoen; DNB.

Som leietaker hos Maya Eiendom AS, kan du nå kjøpe en leiegaranti i stedet for å måtte innbetale et større depositumsbeløp i banken.
Garantibeløpet utgjør fra 4-6 måneders husleie. Leiegarantien koster 12% av garantibeløpet. (prosentendring fra 01.01.2017)
Vennligst se "leiegaranti" til venstre i menyen eller ta kontakt med oss.

LEILIGHETENE
Alle våre leiligheter er umøblerte. Enkelte er utstyrt med hvitevarer helt eller delvis.
Leier tegner eget strømabonnement eller betaler etter forbruk.